дом из пеноблока
ипотечный кредит
پذیرش اعضاء جدید انجمن فیلمبرداران

پذیرش اعضاء جدید انجمن فیلمبرداران

با پایان جلسات هیئت بررسی صلاحیت متقاضیان عضویت در انجمن فیلمبرداران سینمای ایران، از میان در خواست کنندگان، هشت نفر به عنوان عضو جدید پذیرفته شدند.

هشت نفر نیز به عنوان متقاضیانی با سطح کیفی مناسب، در دسته ای قرار گرفتند که با در خواست تهیه کنندگان بتوانند مجوز کار دریافت نمایند. هیئت بررسی متذکر شد که با دقت در اصول و مقررات صنف، تکیه اصلی را بر کیفیت آثار منتخبان و انطباق شان با شاخصه های فیلمبرداری قرار داده و ضمن تبریک به ایشان، انتظار دارد منتخبان نیز در حفظ و ارتقاء این شاخصه ها به جد بکوشند.

نوشته شده توسط انجمن فیلمبرداران ایران در . ارسال شده در اخبار انجمن

پرینت