Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery
new-board-directors

هیئت مدیره جدید انجمن (آذر 97)

     مجمع عمومی عادی انجمن صنفی فیلمبرداران سینما (نوبت دوم) روز شنبه 17 آذر ماه 1397 در خانه سینما برگزار شد. در این مجمع که با حضور نماینده وزارت کار برگزار گردید ، پس از قرائت و طرح گزارش عملکرد هیئت مدیره ، خزانه دار ، و بازرس ، کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس معرفی شده و انتخابات انجام گرفت.

     پس از شمارش آراء آقایان بهرام بدخشانی ، علی لقمانی ، تورج منصوری ، محمد آلادپوش و فرزین خسروشاهی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره ، و آقایان محمدرضا سکوت و فرشاد بشیرزاده به عنوان اعضاء علی البدل برگزیده شدند.

     همچنین آقای داوود امیری به عنوان بازرس ، و آقای شاپور پورامین به عنوان علی البدل بازرس انتخاب شدند.

     در اولین جلسه رسمی هیئت مدیره جدید ، ترکیب هیئت ، به این صورت تعیین گردید: آقایان تورج منصوری به عنوان رئیس ، علی لقمانی نایب رئیس ، بهرام بدخشانی دبیر ، فرزین خسروشاهی خزانه دار ، و محمد آلادپوش عضو هیئت مدیره.

نوشته شده توسط انجمن فیلمبرداران ایران در . ارسال شده در اخبار انجمن

پرینت