Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery
مجمع عمومی انجمـن برگـزار شـد

مجمع عمومی انجمـن برگـزار شـد

 

نشست عادی سالانه مجمع عمومی انجمن فیلمیرداران سینمای ایران در تاریخ سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴ تشکیل شد.

در این نشست گزارش هیئت مدیره و بازرس به اطلاع اعضاء رسید، و با گفتگوهای انجام شده، مقرر شد تا هیئت مدیره فعلی به مدت شش ماه دیگر فعالیت های جاری خود را پی‌گیری نماید و پس از آن، هیئت مدیره آتی انتخاب گردد.

همچنین پس از انتخابات صورت گرفته برای تعیین بازرس انجمن، آقای تورج منصوری به عنوان بازرس، و آقای شاپور پورامین به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

نوشته شده توسط انجمن فیلمبرداران ایران در . ارسال شده در اخبار انجمن

پرینت