Электроинструмент Makita по низким ценам
knee surgery
برای شیدای سینما زاون قوکاسیان

برای شیدای سینما زاون قوکاسیان

کسـانی در سـینما هسـتـنـد که هرگـز از سـکوها بالا نمی روند. سیمرغ و لوح افتخار نمی گیرند. اما حضورشـان از بسیـاری از برندگـان موثـرتـر است.  احمد جولـقـانیـان را بیاد بیـاوریم که یکی از آنهـا بـود.  

شاید خیلی از سینما دوستان با فعالیتهای او سینما را شناختند. به یادمان می آید که چگونه کپی تبری شده سرگیجه را با حرارت و عشق چسب زده و دو باره سازی کرده بود و در سینمای فردین به نمایش گذاشت. بیشتر از آنکه از آن اثر جادویی پر از خراش و پرش لذت ببریم مسحور کار و عشق به هر قیمتی جولقانیان به سینما شدیم. زاون هم از این دسته بود. سرگردان بین اصفهان و تهران. همه جا می دیدم او را. نگاه معتدل و تعالی جوی او را می پسندیدم. کارهایش را پی می گرفتم. پشتکارش مرا به شبیه سازی او با جولقانیان می کشاند. نه به خاطر علم و اطلاع که به خاطر عشق هر دو به سینما. با جولقانیان بیشتر دمخور بودم تا زاون. ماند تا روزی که از من خواست برای تاریخ شفاهی در موزه سینما با هم صحبت کنیم. گفته های مفصل ما چنان جذب اش کرد که خواست جلسه ای دیگر هم بنشینیم. در سه ساعت اول نسبت هایمان با سینما را مشخص کردیم. در سه ساعت دوم چشم اندازها و چرای بود و نبود ها را. وقتی فهمید گفتگوی فیلمبرداران بزرگ را ترجمه کرده ام قول داد ناشر پیدا کند. اصرار داشت به هر شکل که شده فرهنگ سادول را تجدید چاپ کنم. و وقتی فهمید میخواهم خاطرات ام را بنویسم پر در آورد، شگفت ، آن طور که خود بخواهد بنویسد. شوری داشت که در کمتر کسی می توان دید. اشتیاقی که برای همه چیز داشت و برای رسیدن به آن تلاش می کرد. با حرارت همیشگی گفت که برای عمل به اتریش می رود و پس از بازگشت به چاپ همه کتابها کمک می کند و دریغا که سلامت بر نگشت. جز یک بار که در آخرین روزهای زنده یاد م.آزاد در بیمارستان به دیدنش رفتم در دیگر موارد نرفته ام. دوست ندارم پهلوانان را نزار بر تشک ببینم. کتابهایم هنوز چاپ نشده اند اما اگر ده بار هم تجدید چاپ شوند به زاون تقدیم می کنم که مجنون سینما بود و هرگز محبوبش لیلی را پیدا نکرد.

حسن قلی زاده

نوشته شده توسط انجمن فیلمبرداران ایران در . ارسال شده در رویدادها

پرینت