дом из пеноблока
ипотечный кредит
مازيار پرتو درگذشت

مازيار پرتو درگذشت

جايگاه مازيار پرتو در سينمای ايران بی‌بديل بود. چه بسيار فيلمسازان كه فيلمسازی را از او آموختند و چه بسيار فيلم‌ها كه بی‌وجود او فيلم نمی‌شد و ما اينجا نايستاده‌ بوديم. از قيصر تا امام علی.

او نه تنها فيلمبردار كه تدوينگری چيره‌دست بود و تمام وجود و عشقش را در فيلم به كار می‌گرفت. مازيار پرتو از بنيانگذاران صنف فيلمبرداران ايران بود. جای آن دارد كه سينماگران و علاقه‌مندان به سينما او را بازشناسی كنند. روحش شاد.

نوشته شده توسط انجمن فیلمبرداران ایران در . ارسال شده در رویدادها

پرینت