آئین‌نامه عضویت

عضویت در انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما بر اساس دو آئین نامه زیر صورت می گیرد.

 

آئین نامه ورود به حرفه فیلمبرداری سینما

(دریافت کنندگان معرفی نامه برای شورای پروانه ساخت)

 

ـ شرایط متقاضیان:

۱ ـ فرد متقاضی حتما باید در حوزه فیلمبرداری دارای تجربیات کافی باشد. و توانایی، خلاقیت و درایت وی به تایید شورای تخصصی انجمن برسد.

۲ ـ برای ارزیابی متقاضی توسط شورای تخصصی، ارائه نمونه کارهای عملی الزامی است، و دیگر مواردی که در پی خواهند آمد، امتیاز و موقعیت وی را برای ورود به حرفه، افزایش و ارتقاء خواهند داد.

 

ـ مراحل و مدارک مورد نیاز:

۱ ـ تماس با ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و تقاضای دریافت فرم شماره ۳ (درخواست ورود به حرفه فیلمبرداری سینما).

۲ ـ تکمیل فرم شماره ۳  .

۳ ـ شرح فعالیت های متقاضی در ارتباط با حرفه (رزومه).

۴ ـ نمونه آثار فیلمبرداری شده توسط متقاضی.

تبصره۱ـ نمونه کارها، باید کامل و داستانی باشند. (مواردی چون ویدئو کلیپ ، آگهی تبلیغاتی و مستند پذیرفته نمی شوند.) در موارد خاص، به شرط وجود نمونه های داستانی، ممکن است برخی آثار مستند داستانی هم مورد ارزیابی قرار گیرند.

تبصره۲ـ هر نمونه کار باید بر روی یک DVD جداگانه، با کیفیت مناسب و قابل نمایش در دستگاه های پخش متداول، ارائه شود.

۵ ـ یادداشتی مبنی بر مشخصات فنی، از جمله نوع دوربین، فورمت کار، لنزها، و ... برای نمونه کارها، به ترتیب اولویت کیفی از نظر متقاضی، و همچنین ذکر نام کارگردان و تهیه کننده هر اثر، و طریقه تماس با ایشان.

۶ ـ کپی کارت عضویت در انجمن دستیاران فیلمبردار، به عنوان دستیار اول، یا مجری نور.

تبصره: در صورت عدم عضویت در انجمن دستیاران فیلمبردار، اگر متقاضی در پروژه های بلند سینمایی به عنوان دستیار اول فیلمبردار، و یا مجری نور انجام وظیفه کرده باشد، می تواند نام فیلم، فیلمبردار و تهیه کننده را ذکر کرده و شماره تماس با ایشان را اعلام نماید.

۷ ـ کپی مدارک تحصیلی (طبعا مدرک تحصیلی مرتبط معتبر، حائز امتیاز بیشتری خواهد بود).

۸ ـ کپی گواهی اخذ جوایز فیلمبرداری از جشنواره های معتبر داخلی و خارجی.

۹ ـ مستندات فعالیت های نظری در حوزه های تالیف و ترجمه کتب مرتبط با فیلمبرداری، و یا تدریس دروس تخصصی فیلمبرداری.

۱۰ ـ کپی شناسنامه. 

۱۱ ـ کپی کارت ملی.

۱۲ ـ دو قطعه عکس 4×3 جدید .

۱۳ ـ سند پرداخت هزینه بررسی شرایط و صلاحیت متقاضی، به مبلغ یکصد هزار تومان به شماره حساب ۸۷۴۵۷۹۹۷۹۰ یا شماره کارت 3376-3644-3374-6104 نزد بانک ملت؛ به نام انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما.

۱۴ ـ تحویل حضوری کلیه مدارک فوق به منشی انجمن و دریافت رسید.

۱۵ ـ بررسی درخواست متقاضیان ورود به حرفه فیلمبرداری سینما توسط شورای تخصصی، یکبار در هر فصل از سال انجام می شود (چهار بار، در سال).

تبصره ۱ : چنانچه در هر دوره ، تعداد متقاضیان به حد نصاب سه نفر نرسد، بررسی تقاضای ایشان به فصل بعد موکول شده، و با هر تعداد، بررسی خواهند شد.

تبصره ۲ : تقاضاهائی که مدارکشان کامل نبوده و دارای نقص باشند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

۱۶ ـ نتایج بررسی های شورای تخصصی، از طریق ایمیل فوق به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۱۷ ـ افرادی که بر اساس بررسی مستندات فوق، مورد قبول شورای تخصصی واقع شوند، تحت حمایت و راهنمائی های حرفه ای انجمن قرار گرفته، و برای ایشان در صورت تقاضای تهیه کننده حرفه ای سینما (غیر از تهیه کنندگانی که برای بار اول به تهیه فیلم بلند سینمایی می پردازند)، معرفی نامه و تائیدیه صلاحیت فیلمبرداری، برای ارائه به شورای صدور پروانه ساخت، صادر خواهد شد.

۱۸ ـ این افراد موظفند پس از انجام هر کار، پروژه کامل شده را برای بررسی و کسب تایید شورای تخصصی، و دریافت معرفی نامه مجدد، به همراه مدارک مورد نیاز به شرح زیر، به انجمن ارائه دهند.

الف ـ فرم تکمیل شده شماره ۲ (درخواست دریافت معرفی نامه مجدد) که از طریق تماس با ایمیل فوق دریافت کرده اند.

ب ـ فیلم یا فیلم هایی که متقاضی با معرفی انجمن، و صدور پروانه ساخت، فیلمبرداری کرده است.

تبصره: هر فیلم کامل باید بر روی یک DVD جداگانه، با کیفیت مناسب و قابل نمایش در دستگاه های پخش متداول، ارائه شود.

ج ـ یادداشتی مبنی بر تاریخ، مشخصات فنی و چگونگی فیلمبرداری هر اثر، به طور مجزا.

د ـ کپی معرفی نامه قبلی انجمن برای فیلمبرداری فیلم یا فیلم های ارائه شده برای بررسی.

ه ـ سند پرداخت هزینه بررسی و صدور معرفی نامه، به مبلغ یکصد هزار تومان به شماره حساب ۸۷۴۵۷۹۹۷۹۰ یا شماره کارت 3376-3644-3374-6104 نزد بانک ملت؛ به نام انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما.

۱۹ ـ گذراندن این روند توسط متقاضی، پس از انجام فیلمبرداری سه فیلم سینمایی، منجر به عضویت در انجمن صنفی فیلمبرداران سینما خواهد شد.

۲۰ ـ افرادی که به رای شورای تخصصی معترضند، می توانند حداکثر طی 15 روز پس از تاریخ ارسال ایمیل نتیجه بررسی شورا به ایشان، اعتراض خود را به صورت کتبی، به نهاد بازرسی انجمن، اعلام نمایند. پس از گذشت این مهلت، اعتراض ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

 

آئین نامه درخواست عضویت در انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما

 

ـ افرادی می توانند به عضویت انجمن درآیند که دارای شرایط زیر باشند:

۱ ـ تابعیت و اقامت در ایران.

۲ ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.

۳ ـ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.

۴ ـ دریافت و تکمیل فرم درخواست عضویت، ارائه مدارک مورد نیاز و طی مراحل کامل عضویت.

۵ ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی و حرفه ای.

۶ ـ نداشتن حکم بلا اثر از سوی مراجع داوری خانه سینما.

۷ ـ قبول و تعهد اجرای بی قید و شرط مقررات اساسنامه، آئین نامه ها، تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

۸ ـ فعال در حوزه فیلمبرداری حرفه ای فیلم های سینمایی با ارائه مدارک معتبر و رعایت اصول ورود به فعالیت حرفه ای بر اساس آئین نامه ورود به حرفه فیلمبرداری سینما ، جهت حفظ منافع جامعه سینمایی و ایجاد نظام پایدار حرفه ای و اعتلای کیفی آن.

۹ ـ فیلمبرداری مستقل حداقل سه فیلم سینمایی بلند و تایید صلاحیت و روند فعالیت حرفه ای متقاضی توسط شورای تخصصی انجمن بر اساس مفاد اساسنامه و آئین نامه های انجمن.

۱۰ ـ پرداخت هزینه بررسی ، به مبلغ یکصد هزار تومان ( این رقم پس از پذیرش عضویت، از مبلغ ورودیه کسر خواهد شد).

۱۱ ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه مصوب (پس از تایید عضویت).

 

ـ مراحل و مدارک مورد نیاز برای درخواست عضویت:

۱ ـ تماس با ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و تقاضای دریافت فرم شماره ۱ (درخواست عضویت).

۲ ـ تکمیل فرم شماره ۱ (درخواست عضویت).

۳ ـ ارائه سه فیلم بلند سینمایی کامل (بیش از ۷۵ دقیقه) ، فیلمبرداری شده توسط متقاضی، که دارای پروانه ساخت بوده و فیلمبرداری آن با معرفی و تایید انجمن فیلمبرداران صورت پذیرفته باشد.

تبصره: هر فیلم به صورت کامل باید بر روی یک DVD جداگانه، با کیفیت مناسب و قابل نمایش در دستگاه های پخش متداول، ارائه شود.

۴ ـ یادداشتی مبنی بر تاریخ و چگونگی فیلمبرداری هر اثر ارائه شده.

۵ ـ کپی معرفینامه های صادر شده توسط انجمن.

۶ ـ کپی شناسنامه.

۷ ـ کپی کارت ملی.

۸ ـ کپی آخرین مدرک تحصیلی.

۹ ـ دو قطعه عکس پرسنلی جدید 4×3 .

۱۰ ـ سند پرداخت هزینه بررسی شرایط و صلاحیت متقاضی، به مبلغ یکصد هزار تومان به شماره حساب ۸۷۴۵۷۹۹۷۹۰ یا شماره کارت 3376-3644-3374-6104 نزد بانک ملت؛ به نام انجمن صنفی کارگری فیلمبرداران سینما.

۱۱ ـ تحویل حضوری کلیه مدارک فوق به منشی انجمن و دریافت رسید.

۱۲ ـ بررسی درخواست متقاضیان عضویت توسط شورای تخصصی، یکبار در هر فصل از سال انجام می شود (چهار بار، در سال).

تبصره ۱ : چنانچه در هر دوره ، تعداد متقاضیان به حد نصاب سه نفر نرسد، بررسی تقاضای ایشان به فصل بعد موکول شده، و با هر تعداد، بررسی خواهند شد.

تبصره ۲ : تقاضاهائی که مدارکشان کامل نبوده و دارای نقص باشند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

تبصره ۳ : پذیرفته شدگان در فصل پایانی سال (زمستان) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف بوده و فقط موظف به پرداخت ورودیه می باشند.

۱۳ ـ افرادی که عضویتشان مورد تایید قرار می گیرد، و از طریق ایمیل فوق به ایشان اعلام می گردد موظفند طی حداکثر ۱۵ روز پس از تاریخ ارسال ایمیل، با مراجعه به انجمن، مراحل عضویت خود را تکمیل نمایند. عدم مراجعه و تکمیل مراحل عضویت طی این مدت، به منزله انصراف ایشان از عضویت در انجمن تلقی می شود. و در صورت مراجعه مجدد برای عضویت، باید مراحل فوق را از نو طی کنند.

۱۴ ـ افرادی که به رای شورای تخصصی معترضند، می توانند حداکثر طی ۱۵ روز پس از تاریخ ارسال ایمیل نتیجه بررسی شورا به ایشان، اعتراض خود را به صورت کتبی، به نهاد بازرسی انجمن، اعلام نمایند. پس از گذشت این مهلت، اعتراض ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. 

کپی رایت @ تمام حقوق مادی و معنوی این سایت در اختیار انجمن فیلمبرداران سینمای ایران است . استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع ، بلامانع است.